Marcin Sobuś | Komornik Głogów

Tel./fax: (076) 833-22-22 / (76) 831-32-84  |  glogow3@komornik.pl

Dokumenty

Wnioski

Art. 797. kpc

We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania
należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje na pisemny wniosek wierzyciela.

Wniosek ten powinien zawierać (art. 126 w zw. z art. 13§2 kpc):

We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego - tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Formularze typowych wniosków egzekucyjnych

LICYTACJE

Informacja nt. licytacji...

Dowiedz się więcej...