Marcin Sobuś | Komornik Głogów

Tel./fax: (076) 833-22-22 / (76) 831-32-84  |  glogow3@komornik.pl

Licytacje

 

Nieruchomości - LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Komornik Piotr Serdeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Masternak Magdalena, położonej przy Zamkowa 6B/1, 59-170 Przemków, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00026998/1. Opis nieruchomości: lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Przemków przy ul. Zamkowa 6B/1 59-170 Przemków i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00026998/1.

Suma oszacowania wynosi 115 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 500,00 zł. Zgodnie z art. 962§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Komornik Piotr Serdeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2019 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Zieliński Krzysztof, Zielińska Anna , położonej przy Kromolin 65/6, 67-231 Żukowice , dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00031130/7.
Opis nieruchomości: lokal mieszkalny. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Kromolin  65/6 gmina Żukowice i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00031130/7.

Suma oszacowania wynosi 68 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 800,00 zł. Zgodnie z art. 962§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Komornik Piotr Serdeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2019 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 116, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Filipek Damian, Filipek Justyna, położonej przy Olchowa 2, 59-160 Radwanice, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00025510/0.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa - nr działki 667 o pow. 597 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem o pow. użytk. budynku mieszkalego 180,00 m2, w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem, w terenie uzbiorojym: e, w, k, g.

Suma oszacowania wynosi 270 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 000,00 zł. Zgodnie z art. 962§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Komornik Piotr Serdeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2019 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 116, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Sobich Dariusz, położonej przy Obrońców Pokoju 20, 67-200 Głogów, dla której Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze prowadzi zbiór o oznaczeniu Zbiór dokumentów.
Opis nieruchomości: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal o pow. 37,90m2 - I Piętro, lokal składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 111 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 100,00 zł. Zgodnie z art. 962§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Komornik Piotr Serdeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 116, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Kopij Leszek, położonej przy Krążkówko 3 (dz. 10/2 - obr. Kulów) ,Krążkówko, 67-240 Kotla, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00023354/4.
Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 10/2 (obr. Kulów) o pow. 2300 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 80,00 m2, jednokondygnacyjnym z użytkowym poddaszem, cześciowo podpiwniczonym oraz jednokondygnacyjnym budynkiem warsztatu samochodowego. W skład budynku mieszkalnego wchodzą piwnica w której znajdują się: kotłownia, skład opału i pomieszczenie gospodarcze, parter: 3 pokoje, kuchnia, korytarz i łazienika, poddasze: strych. Nieruchomość ta położona jest w Krążkówku nr 3 gmina Kotla, zlokalizowana jest przy drodze asfaltowej, uzbrojona jest w sieć elekrtyczną i wodociągową.

Suma oszacowania wynosi 127 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 700,00 zł. Zgodnie z art. 962§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowymw Głogowie Marcina Sobuś Komornik Piotr Serdeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2019 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 116, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Sułkowski Zdzisław, Sułkowska Halina, położonego przy Kosmonautów Polskich 56/52, 67-200 Głogów, dla którego SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00057105/1.
Opis nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 34,20 m2, znajdującego się na VIIp. budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego zasób Spółdzielni Mieszkaniowej "Nadodrze" w Głogowie. Lokal ten położony jest w Głogowie przy ul. Kosmonautów Polskich 56/52, składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 104 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 400,00 zł. Zgodnie z art. 962§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIERUCHOMOŚCI - OPERATY SZACUNKOWE NIERUCHOMOŚCI

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Głogów przy ul. Orbitalna 73/10, posiadającej założoną Księgę Wieczystą o nr LE1G/00060875/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26-06-2019 o godz. 8:00 - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny położonej w Głogów, ul. Śniadeckich 11/16 stanowiącej zgodnie z wnioskiem wierzyciela własność dłużnika. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Głogowie nr: LE1G/00058443/9.


Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26-06-2019r  o godz. 08:30   - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Głogowie przy ul. Moniuszki 7/28 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00066983/5

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu
26-06-2019 o godz. 09:00   - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika oznaczonej jako: lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Głogów, ul. Neptuna  19/1 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00087634/7.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26.06.2019 r o godz. 09:30  - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako : lokal stanowiący odrębną nieruchomość Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Głogów przy , ul. Kosmonautów Polskich  56/46 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie  o numerze LE1G/00064140/0

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26-06-2019r  o godz.    10:00 - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonego jako lokal mieszkalny o pow. 94,00 m2, położonego w miejscowości Gostyń 36/1 gmina Gaworzyce i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00035857/7

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26-06-2019 o godz. 11:00 - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrebną nieruchomość. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Grębocice, ul. Wspólna 4/1 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00056159/7

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26-06-2019 o godz. 11:40  - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony  opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 

 

 

     
         

LICYTACJE

Informacja nt. licytacji...

Dowiedz się więcej...