Marcin Sobuś | Komornik Głogów

Tel./fax: (076) 833-22-22 / (76) 831-32-84  |  glogow3@komornik.pl

Licytacje

 

Nieruchomości - LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowymw Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2019 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Topolski Zenon, położonego przy Kosmonautów Polskich 52/74, 67-200 Głogów, dla którego SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00063144/1.
Opis nieruchomości: lokal stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 34,20 m2, zlokalizowanego na X p. budynku wielorodzinnego, położona w Głogów, przy ul. Kosmonautów Polskich 52/74. Lokal ten składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju

Suma oszacowania wynosi 96 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 600,00 zł. Zgodnie z art. 962§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowymw Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 219, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Buda Jarosław, położonego przy Jagiellońska 41/11, 67-200 Głogów, dla którego SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00056503/4.
Opis nieruchomości: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 48,30 m2, znajdującego się na III p. budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w miejscowości Głogów przy ul. Jagiellońskiej 41/11. Lokal ten składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju

Suma oszacowania wynosi 139 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 900,00 zł. Zgodnie z art. 962§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247.

 

 

 

 

 NIERUCHOMOŚCI - OPERATY SZACUNKOWE NIERUCHOMOŚCI

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Głogów przy ul. Orbitalna 73/10, posiadającej założoną Księgę Wieczystą o nr LE1G/00060875/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26-06-2019 o godz. 8:00 - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny położonej w Głogów, ul. Śniadeckich 11/16 stanowiącej zgodnie z wnioskiem wierzyciela własność dłużnika. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Głogowie nr: LE1G/00058443/9.


Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26-06-2019r  o godz. 08:30   - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Głogowie przy ul. Moniuszki 7/28 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00066983/5

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu
26-06-2019 o godz. 09:00   - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika oznaczonej jako: lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Głogów, ul. Neptuna  19/1 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00087634/7.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26.06.2019 r o godz. 09:30  - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako : lokal stanowiący odrębną nieruchomość Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Głogów przy , ul. Kosmonautów Polskich  56/46 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie  o numerze LE1G/00064140/0

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26-06-2019r  o godz.    10:00 - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonego jako lokal mieszkalny o pow. 94,00 m2, położonego w miejscowości Gostyń 36/1 gmina Gaworzyce i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00035857/7

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26-06-2019 o godz. 11:00 - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako lokal stanowiący odrebną nieruchomość. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Grębocice, ul. Wspólna 4/1 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00056159/7

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26-06-2019 o godz. 11:40  - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony  opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 

 

 

     
         

LICYTACJE

Informacja nt. licytacji...

Dowiedz się więcej...