Marcin Sobuś | Komornik Głogów

Tel./fax: (076) 833-22-22 / (76) 831-32-84  |  glogow3@komornik.pl

Licytacje

 

Nieruchomości - LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI:

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.01.2020 r. o godz 08:30  w sali nr 219 Sądu Rejonowego w  Głogowie odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 34,20 m2, zlokalizowanego na X p. budynku wielorodzinnego, położona w Głogów, przy ul. Kosmonautów Polskich 52/74. Lokal ten składa się z  pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Głogowie o numerze o numerze LE1G/00063144/1 stanowiącej własność dłużnika:
Topolski Zenon ul. Kosmonautów Polskich 52/74 67-200 Głogów  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   96.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 64.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej na dzień przed licytacją, na konto komornika:
Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 07116022020000000129920247

podając na dowodzie wpłaty, iż jest to: rękojmia do sprawy: KM 1446/17, oraz imię i nazwisko wpłacającego.
 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.01.2020 r.   o godz 12:00 w sali nr 101 Sądu Rejonowego w  Głogowie odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonej w miejscowości Głogów, przy ul. Neptuna  19/1 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00087634/7 stanowiącej własność dłużnika: Rudzki Adam ul. Neptuna 19/1 67-200 Głogów  


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:193.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 144.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej na dzień przed licytacją, na konto komornika:
Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 07116022020000000129920247
podając na dowodzie wpłaty, iż jest to: rękojmia do sprawy: KM 2387/17, oraz imię i nazwisko wpłacającego.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24-01-2020r.  o godz. 10:00  w sali 101 Sądu Rejonowego w  Głogowie odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomość oznaczona jako:  nieruchomość gruntowa. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości
Borek-Zabornia nr działki  9,nr działki 522,nr działki536.Obszar całej nieruchomości to 1,5281 HA . i
posiada założonąksięgę wieczystą w Wydziale KsiągWieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze
LE1G/00007874/7, stanowiącej własność dłużnika: Gzik Leszek ul. Merkurego 8/23, 67-200 Głogów  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 119.400,00   zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 89.550,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej na dzień przed licytacją, na konto komornika:
Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 07116022020000000129920247
podając na dowodzie wpłaty, iż jest to: rękojmia do sprawy: KM 1950/18, oraz imię i nazwisko wpłacającego.

 

 

 

 

 

 

 

 NIERUCHOMOŚCI - OPERATY SZACUNKOWE NIERUCHOMOŚCI

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonych jako:
- lokal stanowiący odrębną nieruchomość.  Nieruchomość ta położona jest w miejscowości  Stara Góra 33 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00082786/2.
- lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Stara Góra 33/2 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00081596/6 stanowiących własność dłużnika:
Glina Przemysław
Stara Góra 33/2, 56-200 Góra

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony

w dniu 11-12-2019  o godz. 10:00   - w miejscu położenia tych nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
Borowik Krzysztof , ul. Staromiejska 25, 56-200 Góra
oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa o pow. 7,66ha oznaczona w ew. gruntów nr: 352/12, 352/13 i 352/14. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Jemielno i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00078771/3.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 11-12-2019 o godz. 10:45 - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako:  lokal mieszkalny . Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Głogów  , ul. Śniadeckich 18/19 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  o numerze LE1G/00053094/2 stanowiącej własność dłużnika:
Łuszczaniec Anna ul. Śniadeckich  18/19, 67-200 Głogów

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 11-12-2019r   o godz. 12:00   - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzycieli przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako: lokal. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Głogów, ul. Obrońców Pokoju   28/LU i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w w Głogowie o numerze LE1G/00031296/8 stanowiącej własność dłużnika:
Garbarek Robert , ul. Budowlanych 20b/12, 67-200 Głogów

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 11.12.2019 r.  o godz. 13:00  - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik zawiadamia, że na wniosek wierzyciela
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako: lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Głogów, ul. Gwiaździsta 1/95 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00086300/0 stanowiącej własność dłużnika: Pawlaczyk Elżbieta ul. Gwiaździsta 1/95, 67-200 Głogów

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 11-12-2019 o godz. 13:30  - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczona jako: lokal stanowiący odrębna nieruchomość. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Głogów, ul. Kosmonautów Polskich 17/2 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00092388/5, stanowiącej własność dłużnika:
Stec Krystyna, ul. Kosmonautów Polskich 17/2, 67-200 Głogów

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 11.12.2019r.  o godz. 14:00  - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik zawiadamia, że na wniosek wierzyciela w postępowaniu prowadzonym przeciwko dłużnikowi:
Hajdamowicz Zdzisław, Dalków 32; 59-180 Gaworzyce
przystąpi do opisu i oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej - działka nr 72/3, zabudwanej budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym i budynkiem gospodarczym. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Dalków 32 gmina Gaworzyce i posiada założoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00006015/1.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 11-12-2019 o godz. 14:40 - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego . Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Głogów, ul. Armii Krajowej 7/26 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie  o numerze LE1G/00054782/9. stanowiącej własność dłużników: Grzybowska Urszula, Grzybowski Tadeusz
ul. Armii Krajowej 7/26, 67-200 Głogów

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 11-12-2019r o godz. 12:30  - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

 

 

 

 

 

 

     
         

LICYTACJE

Informacja nt. licytacji...

Dowiedz się więcej...